[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 19 lipca 2023 r. - Fastned Deutschland GmbH & Go. KG, Tesla Germany GmbH/Die Autobahn GmbH des Bundes (Sprawa [sygnatura ukryta], Fastned Deutschland i Tesla Germany) Język postępowania: niemiecki Sąd odsyłający Oberlandesgericht Düsseldorf Strony w postępowaniu głównym Wnoszący odwołanie: Fastned Deutschland GmbH & Go. KG, Tesla Germany GmbH Druga strona postępowania: Die Autobahn GmbH des Bundes Przy udziale: Autobahn Tank & Rast GmbH, Ostdeutsche Autobahntankstellen GmbH Pytanie prejudycjalne Czy art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE[1] należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on swoim zakresem także takie zamówienia publiczne, które uprzednio zostały udzielone na rzecz wewnętrznej jednostki organizacyjnej (in house) poza zakresem stosowania dyrektywy 2014/24, jednakże w chwili zmiany umowy przesłanki dla udzielenia zamówienia in house już nie występują? ____________ [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65)....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28