Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-19, XXIII Zs 2/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 2/23 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) Ltd w M.(S. Australia) oraz (...) spółka akcyjna w B. przeciwko wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) s.r.o. w P. (Republika Czeska), (...) w H. (Finlandia), (...) B.V. w R. (Holandia) z udziałem zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2022 r., sygn. akt KIO 2956/22 postanawia: odrzucić skargę. SSO Andrzej Sobieszczański Sygn. akt XXIII Zs 2/23 UZASADNIENIE Wykonawcy (...) sp. z o.o. w W., (...) Ltd w M. (S. Australia) oraz (...) S.A. w B. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2022 r. wydany w sprawie KIO 2956/22. Zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2023 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (skarżący) wezwani zostali do uzupełnienia braków formalnych ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28