[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 5 października 2023 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Obshtina Pomorie przeciwko "ANHIALO AVTO" OOD [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony przez Okrazhen sad - Burgas (sąd okręgowy w Burgasie, Bułgaria)] Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 4 ust. 1 lit. b) ppkt (i) - Obowiązkowa treść umów o świadczenie usług publicznych oraz zasad ogólnych - Określenie uprzednio, w sposób obiektywny i przejrzysty parametrów obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych - Przewidziane w przepisach krajowych dodatkowe warunki wypłaty tej rekompensaty - Odesłanie do zasad ogólnych na potrzeby ustalania parametrów, według których obliczana jest rzeczona rekompensata I. Wprowadzenie 1. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007(2), które ustanawia wspólny system rekompensat z tytułu zobowiązań do świadczenia usług publicznych w dziedzinie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, stanowi w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (i), że umowy o świadczenie usług publicznych i zasady ogólne określają uprzednio, w sposób ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28