Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-09-04, KIO 2394/23 premium

Sygn. akt: KIO 2394/23 WYROK z dnia 4 września 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Patryk Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: M(1)... Sp. z o.o., T... Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą lidera w G. w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: A(1)... Sp. z o.o., A(2)... sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz Konsorcjum: B... Sp. z o.o., "M(2)..." Sp. z o. o., C... Sp. z o.o. z siedzibą lidera w W. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2394/23 po stronie zamawiającego orzeka: 1. A. uwzględnia odwołanie w części objętej zarzutami dotyczącymi wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenie oferty M(1)... Sp. z o.o. i T... Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą lidera w G., B. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów odwołania podniesionych wobec zaniechania odrzucenia oferty A(1)... oraz dokonaniu wyboru oferty A(1)... jako najkorzystniejszej...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28