Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-08-30, KIO 2321/23, KIO 2324/23, KIO 2345/23, KIO 2347/23 premium

Sygn. akt: KIO 2321/23 Sygn. akt: KIO 2324/23 Sygn. akt: KIO 2345/23 Sygn. akt: KIO 2347/23 WYROK z dnia 30 sierpnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Beata Pakulska - Banach Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia 2023 r. przez wykonawców: A. E(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - sygn. akt: KIO 2321/23, B. S(1)... S.A.S. z siedzibą w N., Francja - sygn. akt: KIO 2324/23, C. M(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w T. - sygn. akt: KIO 2345/23, D. P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ł. - sygn. akt: KIO 2347/23, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy I(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawach o sygn. akt: KIO 2321/23, KIO 2324/23, KIO 2345/23; KIO 2347/23; B. wykonawcy L... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28