[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Olsztynie – 2023

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Olsztynie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Brzuzy, Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Górska, asesor WSA Anna Janowska (sprawozdawca), Protokolant specjalista Jolanta Piasecka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2023 r. sprawy ze skargi A. B., E. B., K. B., D. B., W. B. spółka cywilna z siedzibą w M. na decyzję Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2023 r., nr 1/p/2023 w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu oddala skargę. UZASADNIENIE A. B., E. B., K. B., D. B., W. B., jako wspólnicy spółki cywilnej P. A.D.W.E.K. B. s.c. (dalej jako: "skarżący", "beneficjenci"), wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 4 maja 2023 r. w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu. Z przedstawionych Sądowi wraz ze skargą akt administracyjnych sprawy wynikał następujący stan sprawy: W dniu 14 listopada 2019 r. skarżący zawarli z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28