[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Poznaniu – 2023

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Poznaniu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Asesor WSA Paweł Daniel (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 września 2023 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej [...] z dnia 27 kwietnia 2023 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej [...] z dnia 23 marca 2023 r., nr [...]; 2. zasądza od Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej [...] na rzecz skarżącego kwotę 200,- (dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] (dalej również jako: "Dyrektor" albo "organ"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 902, dalej jako: "u.d.i.p." albo "ustawa") decyzją z dnia 23 marca 2023 r., odmówił udzielenia informacji publicznej w zakresie: 1) "przesłanie scanów: a) umów zawartych lub obowiązujących od stycznia 2021 (również...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28