Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-08-29, KIO 2405/23 premium

Sygn. akt: KIO 2405/23 POSTANOWIENIE z dnia 29 sierpnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Emilia Garbala Joanna Gawdzik-Zawalska Małgorzata Jodłowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę U... S.A., ul. (...), B., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, przy udziale wykonawców: 1) P... S.A., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 2) W... S.A., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 3) E... S.A., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 4) D... sp. z o.o., ul. (...), G., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 5) S... sp. z o.o., ul. (...), P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy U... S.A., ul. (...), B., kwoty 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28