[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 28 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Monika Koba (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 28 lipca 2023 r. w Warszawie, skargi kasacyjnej M. spółki akcyjnej w W. i A. spółki akcyjnej w M. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 marca 2022 r., VI ACa 305/21, w sprawie z powództwa M. spółki akcyjnej w W. i A. spółki akcyjnej w M. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o ukształtowanie i zapłatę, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] 2 Powódki M. spółka akcyjna w W. ( dalej: "M." lub "Wykonawca") i A. spółka akcyjna w M. ( dalej: "A." lub "Wykonawca") domagały się zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wykonania umowy z 1 września 2010 r. ( dalej: "Umowa" lub "Kontrakt") zawartej ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: "GIDKiA"), dotyczącej robót polegających na rozbudowie drogi (...) do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy "(...)" przez ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28