[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 7 września 2023 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] CROSS Zlín a.s. przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, przy udziale: Statutární město Brno [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně (sąd okręgowy w Brnie, Republika Czeska)] Postępowanie prejudycjalne - Środki odwoławcze dotyczące zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie mechanizmów odwoławczych - Dostęp do środków odwoławczych - Zawarcie umowy przed wniesieniem środka odwoławczego do sądu - Skuteczność wyroku - Środek tymczasowy zawieszający skutki umowy 1. Sąd Republiki Czeskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o zgodność krajowego systemu środków odwoławczych w zakresie zamówień publicznych z dyrektywą 89/665/EWG(2) i z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej "kartą"). 2. Sąd ten w szczególności ma wątpliwości, czy przepisy krajowe, które umożliwiają zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego przed rozpatrzeniem przez sąd środka odwoławczego wniesionego przez oferenta, w którym zaskarża on swoje...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28