[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Janiszewska SSN Robert Stefanicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie, skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 czerwca 2021 r., I ACa 1193/19, w sprawie z powództwa Województwa Małopolskiego przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Małopolskiemu o zapłatę, 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego na rzecz powoda Województwa Małopolskiego kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] 2 Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Skarbu Państwa Wojewody Małopolskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 24 września 2019 r. zasądzającego od Skarbu Państwa Wojewody Małopolskiego na rzecz Województwa Małopolskiego kwotę 500 000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych od 28 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty. Podstawę wyroków Sądów obu instancji...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28