[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 27 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Monika Koba (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Marta Romańska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 27 kwietnia 2023 r. w Warszawie, skarg kasacyjnych D. spółki akcyjnej w M. (Hiszpania) i Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2022 r., VI ACa 567/21, w sprawie z powództwa D. spółki akcyjnej w M. (Hiszpania) przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o zobowiązanie i zapłatę, uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej powództwo o zapłatę kwoty 2 453 927,40 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lutego 2016 r. (punkt 1), oddalającej apelację pozwanego w pozostałej części (punkt 2) oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania [sygnatura ukryta] 2 apelacyjnego (punkt 3) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28