[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE 28 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Beata Janiszewska na posiedzeniu niejawnym 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Szpitala im. [...] w O. odwołującego: N. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. uczestników postępowania E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i E. 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., na skutek skargi kasacyjnej Szpitala im. [...] w O. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 listopada 2021 r., XXIII Zs 65/21, zwraca skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie w celu usunięcia dostrzeżonego braku w postaci niedoręczenia uczestnikowi postępowania odpisu skargi kasacyjnej - odpis taki doręczono r. pr. D. M. (k. 1094), który nie został umocowany do reprezentacji uczestników przed Sądem Najwyższym (k. 909). UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] 2...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28