[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący) SSN Kamil Zaradkiewicz SSN Aleksander Stępkowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 12 maja 2023 r. w Warszawie, skargi kasacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w B. od wyroku Sądu Apelacyjnego w X. z 21 sierpnia 2020 r., I ACa 737/19, w sprawie z powództwa B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej [...] w B. o zapłatę, 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w B. na rzecz B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 2717 (dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] 2 Wyrokiem z 21 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w X. oddalił apelację pozwanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w B. od wyroku Sądu Okręgowego w B. z 31 lipca 2019 r., uwzględniającego powództwo o zapłatę. Sąd Apelacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych, istotnych dla rozstrzygnięcia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28