[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE 16 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Gminy Miasto Tychy - Zakład w T. odwołującego: B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W., na posiedzeniu niejawnym 16 maja 2023 r. w Izbie Cywilnej w Warszawie, na skutek skargi kasacyjnej Gminy Miasto Tychy - Zakład w T. od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 maja 2021 r., sygn. akt XXIII Zs 6/21, w przedmiocie sprostowania postanowienia Sądu Najwyższego z 9 marca 2023 r., [sygnatura ukryta] prostuje postanowienie Sądu Najwyższego z 9 marca 2023 r. sygn. [sygnatura ukryta] w ten sposób, że w komparycji postanowienia w miejsce słów "na skutek skargi kasacyjnej Zakładu w T." wpisuje "na skutek skargi kasacyjnej Gminy Miasto Tychy - Zakładu w T."....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28