[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023

[sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE 13 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: SSN Mariusz Łodko na posiedzeniu niejawnym 13 lipca 2023 r. w Warszawie, w sprawie z powództwa M. K. przeciwko Bibliotece w P. o zapłatę, na skutek skarg kasacyjnych Biblioteki w P. i M. K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 5 sierpnia 2021 r., I AGa 188/20, 1. przyjmuje skargę kasacyjną pozwanej do rozpoznania; 2. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej powódki do rozpoznania; 3. zasądza od M. K. na rzecz Biblioteki w P. 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z 5 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił częściowo apelację powódki M. K., wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25 lutego 2020 r. Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądzoną przez Sąd Okręgowy kwotę 11 315,19 zł wraz z bliżej określonymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie podwyższył do 64 450,91 zł (pkt 1), oddalił apelację w pozostałym zakresie (pkt 2) oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt 3). Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosły obydwie strony. [sygnatura ukryta] 2 Powódka w swojej skardze kasacyjnej wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania uzasadniła ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28