[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa [...] Instytutu [...] w W. przeciwko P. S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej S. sp. z o.o. w L. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 października 2021 r., na skutek skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 grudnia 2020 r., sygn. akt V ACa (...) 1. przyjmuje skargę kasacyjną strony powodowej do rozpoznania; 2. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej strony pozwanej do rozpoznania. UZASADNIENIE Pozwany wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z 29 grudnia 2020 r., zaskarżając ten wyrok w części, w jakiej Sąd ten zmienił wyrok Sądu Okręgowego w W. z 16 stycznia 2020 r. oraz oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania skarżący powołał się na potrzebę dokonania przez Sąd Najwyższy wykładni art. 484 § 1 k.c., w celu rozstrzygnięcia, czy wierzyciel jest uprawniony do naliczenia dłużnikowi kary umownej zastrzeżonej w umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy wskutek opóźnienia wykonawcy inwestor nie poniósł...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28