[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa E. spółki akcyjnej w G. przeciwko Bank spółce akcyjnej w W. i B. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 września 2022 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r., sygn. akt VII AGa 8/19, 1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2. zasądza od powoda na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 12 500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł, tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE W związku ze skargą kasacyjną strony powodowej E. S.A. w G. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r., sygn. akt VII AGa 8/19, oddalającego jej apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 września 2018 r., oddalającego powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, który miał powstać wskutek zawarcia przez stronę powodową ze stroną pozwaną B. sp. z o.o. w W. ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z dnia 12 kwietnia 2010 r. (podstawą roszczenia było zawarcie tej umowy poza trybem zamówienia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28