Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-08-10, XXIII Zs 35/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 35/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. z udziałem przeciwnika skargi: zamawiającego Powiatu (...) przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 9 marca 2023 r. (sygn. akt KIO 492/23) 1. zmienia zaskarżony wyrok w pkt. 1 w ten sposób, że uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 1 i nakazuje powtórzenie czynności badania oferty wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przy przyjęciu, iż spełnia on warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określony w Rozdz. II pkt 7 ppkt 4 lit. a) specyfikacji warunków zamówienia, oraz w pkt. 3 i 3.2 w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża Zamawiającego w całości i zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego 13.600 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych); 2. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28