Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-19, XXIII Zs 20/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 20/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sylwia Paschke Protokolant: Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W. skarżącego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 4 stycznia 2023 r., sygn. akt KIO 3308/22, KIO 3328/22 I. oddala skargę, II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 3600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym, III. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. Sędzia Sylwia Paschke Sygn. akt XXIII Zs 20/23 UZASADNIENIE (...) S....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28