Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-05-31, XXIII Zs 32/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 32/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || || Sędziowie: || SSO Monika Skalska || || SO Anna Żuława || || SO Anna Krawczyk || Protokolant: || Sekr. sądowy Weronika Banach || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2023 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Gminy (...) odwołującego: A. G. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 lutego 2023 r., sygn. akt KIO 280/23 I. oddala skargę; II. zasądza od A. G. na rzecz Gminy (...) 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Anna Żuława Monika Skalska Anna Krawczyk Sygn. akt XXIII Zs 32/23 UZASADNIENIE Zamawiający Gmina (...), ul. (...), (...)-(...) D. prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. (...) w m. P., Gmina (...)" (nr: (...)). Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało w BZP pod numerem (...). W dniu 31 stycznia 2023 r. wykonawca A. G., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), z siedzibą przy ul. (...) w G., wniósł odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu oraz na zaniechanie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28