Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-05-05, XXIII Zs 30/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 30/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Kubica || Protokolant: || sekr. sądowy Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - Komendy (...), przystępującego (...) spółki akcyjnej w G., ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2023 r., sygn. akt KIO 51/23 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Skarbu Państwa - Komendy (...) w G. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Andrzej Kubica Sygn.akt XXIII Zs 30/23 UZASADNIENIE Komenda (...) w G., zwana dalej "Zamawiającym", działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej w dalszej części uzasadnienia orzeczenia "ustawą PZP", prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "naprawę średnią i dokową 601". Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28