Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-25, XXIII Zs 23/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 23/23 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. uczestników: (...) spółki akcyjnej w T. (...) spółki akcyjnej w W. ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2023 r., sygn. akt KIO 3466/22; KIO 3477/22, KIO 3490/22 postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. nakazuje zwrócić (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. ze Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie 45000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych tytułem połowy opłaty sądowej. Aleksandra Komór Sygn. akt XXIII Zs 23/23 UZASADNIENIE Skarżący w piśmie procesowym z dnia 4 kwietnia 2023r. cofnął skargę i wniósł o zwrot połowy opłaty sądowej od skargi. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Do postępowania wywołanego wniesieniem skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy k.p.c. o apelacji, jeżeli przepisy art. 579-590 ustawy z dnia 19 września ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28