Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-22, XXIII Zs 9/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 9/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Monika Skalska Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego (...) spółki akcyjnej w B. odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. uczestnika przystępującego po stronie odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 16 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO 3186/22 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. na rzecz (...) spółki akcyjnej w B. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego; III. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Monika Skalska Sygn. akt XXIII Zs 9/23 UZASADNIENIE (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. (dalej: "Zamawiający") prowadzi w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28