Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-28, XXIII Zs 24/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 24/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Małgorzata Siemianowicz - Orlik || Protokolant: || sekr. sądowy Weronika Banach || po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W., odwołującego (...) spółki akcyjnej w W., przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. ze skargi (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2023 r., sygn. akt KIO 3533/22 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w części i nakazuje zamawiającemu (...) spółce akcyjnej w W. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym uznanie za bezskuteczne dokonanego przez wykonawcę (...) spółkę akcyjną w W. zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w: - piśmie z dnia 22 listopada 2022 r. pt. "Odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień" z wyjątkiem: wyjaśnień ceny ze strony 4. pisma, wyjaśnień ceny ze strony 5. pisma punkt b). zdanie 2., określenia wysokości zysku ze ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28