Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-03, XXIII Zs 8/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 8/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || SSO Andrzej Kubica || Protokolant: || sekr. sądowy Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Gminy P. ze (...) a. s. z siedzibą w B., Czechy od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO 3160/22 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego (...) a. s. z siedzibą w B., Czechy na rzecz przeciwnika skargi Gminy P. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sędzia Andrzej Kubica Sygn. akt XXIII Zs 8/23 UZASADNIENIE Gmina P. (dalej: "Zamawiający") prowadzi w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji postępowanie pn. "Dostawa komputerów, urządzeń drukujących, serwera i licencji dla Gminy P.". Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: "ustawy Pzp". W dniu 28 listopada 2022 r. wykonawca (...) a.s. (dalej: "Odwołujący") wniósł do Prezesa Krajowej ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28