Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-14, XXIII Zs 3/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 3/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Anna Krawczyk || Protokolant: || Sekr. Sądowy Weronka Banach || po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: odwołujących się - działających w ramach konsorcjum: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej w P. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P., zamawiającego - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., przystępujących po stronie zamawiającego wykonawców działających w ramach konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. i (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na skutek skargi odwołujących się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. akt KIO 2959/22 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej w P. i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28