Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-30, XXIII Zs 5/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 5/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Renata Puchalska ( spr.) || Sędziowie: || sędzia Anna Żuława || || sędzia Arkadiusz Kucharski || Protokolant: || sekr. sąd. Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi Konsorcjum: (...) sp. z o.o. w P., (...) w Austrii z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. i przeciwnika skargi, odwołującego (...) sp. z o.o. w W., (...) S.A. w W., (...) sp. z o.o. w P., (...) S.A. w Ł. oraz przystępującego po stronie odwołującego (...) w T., Chiny od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt KIO 2960/22 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego Konsorcjum: (...) sp. z o.o. w P., (...) w Austrii na rzecz przeciwnika skargi Konsorcjum: (...) sp. z o.o. w W., (...) S.A. w W., (...) sp. z o.o. w P., (...) S.A. w Ł. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława sędzia Renata Puchalska sędzia Arkadiusz Kucharski sygn. akt XXIII Zs 5/23 UZASADNIENIE Zamawiający Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w W. (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28