Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-06, XXIII Zs 19/23 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 19/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Gałas Protokolant: sekr. sąd. Weronika Banach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: (...) W. wykonawcy przystępującego po stronie zamawiającego: (...) Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w W. odwołującego: konsorcjum (...) sp. z o.o. w W. i (...) sp. z o.o. w W. na skutek skarg: (...) Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w W. (XXIII Zs 19/23) i konsorcjum (...) sp. z o.o. w W. i (...) sp. z o.o. w W. (XXIII Zs 26/23) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 9 stycznia 2023 r., sygn. akt: KIO 3332/22 w połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawach o sygn. akt: XXIII Zs 19/23 i XXIII Zs 26/23, prowadzonych dalej pod sygn. akt: XXIII Zs 19/23 orzeka: A. W sprawie o sygn. akt: XXIII Zs 19/23 I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 2, 4 i ppkt 4.2. w taki sposób, że nadaje mu treść: a) w pkt 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie, b) w pkt 4. kosztami postępowania odwoławczego w całości obciąża odwołującego: konsorcjum (...) sp. z o.o. w Warszawie i (...) sp. z o.o. w W., c) w ppkt. 4.2. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28