Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-06, XXIII Zs 64/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 64/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sądowy Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: zamawiającego (...) Szpitala (...) w K. z udziałem przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt KIO 639/21 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt. 1. oddala odwołanie; w pkt. 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawcę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W., oraz w pkt. 2.2. zasądza od odwołującego wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz zamawiającego (...)Szpitala (...) w K. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego; 2. zasądza od odwołującego wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz zamawiającego (...) Szpitala (...) w K. kwotę 61.152,78 zł (sześćdziesiąt jeden ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28