Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-05-18, XXIII Zs 161/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 161/22 POSTANOWIENIE Dnia 18 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Nałęcz po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi wykonawcy (...) spółki akcyjnej w N. z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa (...) oraz wykonawcy (...) S.A. w L. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 16 listopada 2022 r., sygn. akt KIO 2894/22 postanawia: odrzucić skargę. SSO Magdalena Nałęcz Sygn. akt XXIII Zs 161/22 UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok z odwołania wniesionego przez (...) S.A. w L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarbu Państwa (...) przy udziale wykonawcy (...) spółki akcyjnej w N. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Skargę od powyższego orzeczenia wniósł (...) spółka akcyjna w N., ale była ona dotknięta brakami fiskalnym. Zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2022 roku wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie 45.000 zł w terminie tygodnia od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (k. 1 i k. 90, zpo k. 98). W ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28