Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-28, XXIII Zs 164/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 164/22 POSTANOWIENIE Dnia 28 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Janas Protokolant : (...) po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego : Kancelarii Sejmu przeciwnika skargi : wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum : A. P., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w M. na skutek skargi zamawiającego od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 7 grudnia 2022 r., sygn. akt KIO 3134/22 postanawia: oddalić skargę. Anna Janas...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28