[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GIOVANNIEGO PITRUZZELLI przedstawiona w dniu 20 października 2022 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] DIGI Communications NV przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, przy udziale: Magyar Telekom Nyrt. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry)] Odesłanie prejudycjalne - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywy 2002/20/WE i 2002/21/WE - Postępowanie przetargowe dotyczące przyznania praw użytkowania częstotliwości - Wykluczenie z postępowania spółki handlowej holdingowej niezarejestrowanej jako dostawca usług łączności elektronicznej w danym państwie członkowskim - Prawo odwołania się od decyzji o przydziale 1. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, będącym przedmiotem niniejszej opinii, Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry)zadaje Trybunałowi szereg pytań dotyczących interpretacji art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE(2) (zwanej dalej: "dyrektywą ramową"), art. 7 dyrektywy 2002/20/WE(3) (zwanej dalej: "dyrektywą o zezwoleniach") i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej "kartą"). 2. Pytania te pojawiły się w kontekście skargi ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28