Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-04-04, KIO 783/23

Sygn. akt: KIO 783/23 WYROK z dnia 4 kwietnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 roku przez odwołującego City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Miasto Gdańsk - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przy udziale wykonawcy MBS Computergraphik Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniach zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 18 ust. 1 - 3 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu dokonać unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje odtajnić wyjaśnienia wykonawcy MBS Computergraphik Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniach w przedmiocie rażąco niskiej ceny złożone przez wykonawcę w dniu 9 lutego 2023 r. oraz w dniu 17 lutego 2023 r. 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego i odwołującego w częściach równych i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28