Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-03-28, XXIII Zs 142/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 142/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący : SSO Anna Janas Protokolant : sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Politechnika (...) przeciwnika skargi (...) przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. sprawy ze skargi (...) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. akt KIO 2018/22 I.oddala skargę, II.zasądza od (...) na rzecz Politechniki (...) 8100 zł (osiem tysięcy sto złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. SSO Anna Janas Sygn. akt XXIII Zs 142/22 UZASADNIENIE Politechnika (...) (dalej również: "Zamawiający") prowadzi w trybie podstawowym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej dla jednostek organizacyjnych Politechniki (...)" (nr postępowania: (...), ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 9 czerwca 2022 r. Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28