Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-04-14, KIO 912/23

Sygn. akt: KIO 912/23 WYROK z dnia 14 kwietnia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawcę B-ACT spółkę akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Paderewskiego 24 (85-075 Bydgoszcz) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojskowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/98 (61-716 Poznań) przy udziale wykonawcy Sweco Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22 (60-829 Poznań), zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla obu części zamówienia oraz dokonanie czynności odtajnienia niejawnej części wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 22 lutego 2023 r. wraz załącznikami, za wyjątkiem załączników do tych wyjaśnień oznaczonych nr 3a i 3b tj. opinii bankowych, złożonych przez wykonawcę Sweco Polska spółkę ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28