[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 26 listopada 2019 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] ISS Facility Services NV przeciwko Soni Govaerts, Atalian NV, dawniej Euroclean NV [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez arbeidshof te Gent (trybunał pracy w Gandawie, Belgia)] Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuł 3 ust. 1 - Przejęcie przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Zamówienie publiczne na usługi sprzątania - Powierzenie części zamówienia dwóm nowym wykonawcom - Przejęcie od poprzedniego jedynego wykonawcy pracownika przydzielonego do wszystkich części zamówienia - Konsekwencje przejęcia jednostki gospodarczej przez dwóch przejmujących I. Wprowadzenie 1. W niniejszej sprawie arbeidshof te Gent (trybunał pracy w Gandawie, Belgia) zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/23/WE(2). 2. Pytanie to zostało przedstawione w ramach postępowania toczącego się pomiędzy Sonią Govaerts a, po pierwsze, spółką ISS Facility Services NV, w której Sonia Govaerts była zatrudniona, oraz, po drugie, spółką Atalian NV w przedmiocie rozwiązania z Sonią Govaerts stosunku pracy i skutków tego rozwiązania w następstwie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28