[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GIOVANNIEGO PITRUZZELLI przedstawiona w dniu 15 grudnia 2022 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] I.S., K.S. przeciwko YYY. S.A. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska)] Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Pojęcie konsumenta - Umowa o dwojakim celu zawarta przez osobę prowadzącą działalność zawodową lub gospodarczą i przez drugą osobę, która nie prowadzi żadnej działalności zawodowej - Marginalny lub niedominujący charakter celu zawodowego lub gospodarczego w ogólnym kontekście zawartej umowy 1. Czy do celów przewidzianej w prawie Unii ochrony przed nieuczciwymi warunkami umownymi osoba, która prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, zawarła umowę kredytu wraz z drugą osobą będącą kredytobiorcą, który nie prowadzi takiej działalności, może zostać określona mianem konsumenta, jeżeli działała ona częściowo w ramach swojej działalności, a częściowo poza nią, w przypadku gdy w ogólnym kontekście umowy charakter gospodarczy lub zawodowy nie jest dominujący? I. Ramy prawne A. Prawo Unii Europejskiej 1. Dyrektywa 93/13/EWG 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28