Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-01-13, KIO 3511/22

Sygn. akt: KIO 3511/22 WYROK z 13 stycznia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 12 stycznia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 grudnia 2022 r. przez D. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd D. B. z siedzibą w Żaganiu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, R. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paroks R. P. z siedzibą w Pępicach zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów nr 2, 4 i 5 odwołania. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: D. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd D. B. z siedzibą w Żaganiu i: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28