[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 3 stycznia 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Kot Członkowie: Emil Kuriata Anna Kuszel-Kowalczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 3 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF sp. z o.o., MPK PURE HOME sp. z o.o. oraz EKO-SAM BIS sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Karczew - Urząd Miejski w Karczewie z siedzibą w Karczewie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PreZero Service Centrum sp. z o.o. oraz Remondis Otwock sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF sp. z o.o., MPK PURE HOME sp. z o.o. oraz EKO-SAM BIS sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 109 ust. 3"

1   -   Pzp oraz w zw. z art. 109 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z

2   -   wykluczeniu z uwagi na regulację art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ takie wykluczenie

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28