[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2007

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 czerwca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk arbitrzy: Jerzy Czaban Jarosław Rafał Choptiany protokolant Filip Orczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.06.2007 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez SAFEGE, Nanterre, 15-27 Rue Du Port od oddalenia przez zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Świebodzin, ul. Młyńska 37 protestu z dnia 01.06.2007 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Xxx po stronie odwołującego się. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania dokonaną przez Zamawiającego. 2. Kosztami postępowania obciąża Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., Świebodzin, ul. Młyńska 37 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4263 zł 9 gr (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy zote dziewieć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez SAFEGE, Nanterre, 15-27 Rue Du Port 2) dokonać wpłaty kwoty 7863 zł 9 gr (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewieć groszy) przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes publiczny unieważnienie

1   -   nie chęcią należytego wydatkowania środków publicznych. Odwołujący się uważa ponadto, że w interesie publicznym jest wykorzystanie dotacji UE dla

2   -   kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający winien wskazać jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania.. Za interes publiczny należy uznać korzyści uzyskane z

3   -   braku przekonywującego udowodnienia jaki to interes publiczny dozna uszczerbku ( poza interesem Zamawiającego) ZA stoi na stanowisku, że unieważnienie postępowania w oparciu o art

+28 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28