[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 marca 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Członkowie: Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie dnia 6 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa-Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie przy udziale wykonawcy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu oznaczonego w odwołaniu numerem 2 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach uznanie za bezskutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę Asseco Poland S.A. informacji znajdujących się w załączniku OF.2. (wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia) do oferty tego wykonawcy oraz udostępnienie pełnej treści tego załącznika. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie projektant "dysponowanie bezpośrednie"

1   -   niekompletny. Asseco, w odniesieniu do projektanta UX/UI nie podał informacji o podstawie dysponowania (dysponowanie bezpośrednie/pośrednie). Zdaniem Odwołującego wykonawca, chcąc uzyskać punkty za doświadczenie projektanta UX/UI (albo jakiegokolwiek innego

2   -   Zamawiający ma pewność, że Przystępujący dysponuje bezpośrednio osobą skierowaną do pełnienia roli Projektant UX/UI, byłoby niecelowe i

3   -   sama ilość punktów zostałaby przyznana projektantowi UX/UI, którym Zamawiający dysponuje bezpośrednio i taka sama ilość punktów zostałaby przyznana projektantowi UX/UI, którym Zamawiający dysponuje

+21 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28