[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 22 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielenie zamówienia publicznego bez wszczęcia postępowania przetargowego - Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego - Artykuł 12 ust. 3 - Zamówienia publiczne będące przedmiotem zamówienia in house - Pojęcie "podobnej kontroli" - Warunki - Reprezentacja wszystkich uczestniczących instytucji zamawiających - Artykuł 12 ust. 4 - Umowa między instytucjami zamawiającymi realizującymi wspólne cele leżące w interesie publicznym - Pojęcie "współpracy" - Warunki - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie - Bezpośrednia skuteczność W sprawach połączonych C-383/21 i C-384/21 mających za przedmiot dwa wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Conseil d’État (radę stanu, Belgia) postanowieniami z dnia 15 czerwca 2021 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 24 czerwca 2021 r., w postępowaniach: Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) przeciwko Société wallonne du logement (SWL), TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes izby, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis i Z. Csehi, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28