Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-03-08, KIO 482/23

Sygn. akt: KIO 482/23 WYROK z dnia 8 marca 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 6 marca 2023 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2023 r. przez wykonawcę PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Czarnkowie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Kopalnię Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wieliczce, przy udziale wykonawcy ELPLAST+ Sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucić ofertę wykonawcy ELPLAST+ sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i pkt 5 ustawy Pzp oraz dokonać ponownego badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Kopalnię Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wieliczce i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp. k., z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28