Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-02-14, KIO 264/23

Sygn. akt: KIO 264/23 WYROK z dnia 14 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 9 lutego 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Impel Facility Servi- ces Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Słonim- skiego 1, Hospital Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Słonimskiego 1 i Optima Cleaning Spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Słonimskiego 1 w postępowaniu prowadzo- nym przez zamawiającego Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsor- cjum: Ever Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War- szawie, ul. Arkuszowa 39 i Ever Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Arkuszowa 39 zgłaszających przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 264/23 po stronie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28