Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-02-13, KIO 259/23

Sygn. akt: KIO 259/23 WYROK z dnia 13 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Maksym Smorczewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez odwołującego TPF Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski w Sosnowcu, przy udziale: - wykonawcy "ECM Group Polska S.A." w Warszawie przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego - wykonawcy Safege S.A.S. w Nanterre Cedex (Francja) przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 18 ust 1-3 p.z.p. w zw. z art. 11 ust. 2 z.n.k. i w zw. z art. 16 p.z.p. poprzez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia odwołującemu zastrzeżonych przez wykonawcę Safege S.A.S. w Nanterre Cedex (Francja) oświadczeń i wyjaśnień dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 10 p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. wraz z załącznikami...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28