Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-02-14, KIO 258/23

Sygn. akt: KIO 258/23 WYROK z dnia 14 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekotrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Ekotrade Security sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Holding Hunters sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 2) Hunters24 sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 3) Green Hunters sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 4) Blue Hunters sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, 5) Hunters Ochrona Plus sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 6) Human Hunters sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. KIO 258/23 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28