Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-11-25, XXIII Zs 122/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 122/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Janas Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) wykonawcy (...) w W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 29 lipca 2022 r., sygn. akt KIO 1670/22 I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt.1 oraz 3 w całości i w pkt.1.oddala odwołanie, zaś w pkt.3. zasądza od (...) w W. na rzecz (...) 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego, II. zasądza od (...) w W. na rzecz (...) 57 500 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Anna Janas Sygn. akt XXIII Zs 122/22 UZASADNIENIE Zamawiający (...) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w m.st. Warszawie, od dnia 1 lipca 2022 r. - Zadanie nr 2, 4, 7 i 9 (dzielnice Białołęka, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28