[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023

sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z 31 stycznia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 31 stycznia 2023 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 stycznia 2023 roku przez odwołującego: A. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowa "AGA" A. K., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa, przy udziale wykonawcy Ulisses sp. z o.o. SKA z siedzibą w Częstochowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: A. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowa "AGA" A. K., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wysłał mailem

1   -   gotową do wysyłki (zawierającą potwierdzenie wysłania odwołania do Zamawiającego e-mailem oraz potwierdzenie umieszczenia dokumentów na

2   -   uzasadnić. O godzinie 00:13 wysłałem na adres e-mail uzp@uzp.gov.pl, następującą

3   -   w takim razie mecenas nie wysłał odwołania mailem przed północą. W tym miejscu

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28