[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 1 grudnia 2022 r. - Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S/BibMedia A/S (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: duński Sąd odsyłający Østre Landsret Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S Strona pozwana: BibMedia A/S Pytanie prejudycjalne Czy zasady przejrzystości i równego traktowania wyrażone w art. 18 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych[1] oraz wynikający z nich zakaz negocjacji stoją na przeszkodzie temu, by umożliwić oferentowi, który złożył drugą najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę w procedurze otwartej zmierzającej do udzielenia zamówienia w oddzielnych częściach (zob. art. 27 i 46 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych), po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert oraz zgodnie z warunkami uprzednio określonymi w specyfikacji, świadczenie oferowanych usług w ramach jednej części na takich samych warunkach jak oferent, który złożył najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę i któremu z tego powodu udzielono zamówienia na inną część, na którą przetarg rozpisano w tym samym czasie? ____________ [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28